Rotorkopeg met zaaimachine

In één werkgang uw gehele gazon ingezaaid!

Na het frezen en/of kilveren is het tijd om uw gazon in te zaaien met graszaad. Door het kilveren is de grond goed geegaliseerd waarna de rotorkopeg de grond nog wat losser maakt en vervolgens gelijk het zaad zaait.